Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

STYCZEŃ

2003

 

1 stycznia

 

ŚRODA

 

 

TYDZIEŃ XXXIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. SWIATKI. - ♀ OBRZEZANIE według ciała Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa i św. ojca naszego BAZYLEGO WIELKIEGO, arcybiskupa Cezarei w Kapadocji.

 

TROPARION, ton 1.

Chociaż w niebie wraz z odwiecznym Ojcem* i Boskim Swym Duchem siedzisz na ognistym tronie,* zechciałeś, Jezu, na ziemi narodzić się z Dziewicy,* niepokalanej Swej Matki.* Dlatego poddałeś się obrzezaniu jako ośmiodniowe niemowlę.* Chwała Twemu pełnemu miłosierdzia planowi!* Chwała Twej opatrzności.* Chwała Twojemu uniżeniu, jedyny przyjacielu człowieka.

 

TROPARION o św. Bazylym, ton 1.

Po całej ziemi zabrzmiało twoje wołanie* i ona przyjęła Twe słowa, którymi wspaniale nauczałeś prawd Bożych.* Objaśniłeś naturę bytów* i naprawiłeś obyczaje ludzi.* Królewski kapłanie, prepodobny ojcze,* proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

 

KONDAKION o św. Bazylym, ton 4

Stałeś się niewzruszonym fundamentem Kościoła,* dając wszystkim ludziom skarby, których złodziej nie kradnie* i przypieczętowałeś swymi regułami,* dany przez niebo prepodobny Bazyli.

 

KONDAKION o Obrzezaniu, ton 3

Pan Jezus poddał się obrzezaniu za wszystkich* i w Swej dobroci obrzezuje ludzkie grzechy* oraz daje dziś zbawienie światu.* Cieszy się też w niebie biskup Stworzyciela, Bazyli,* Nauczyciel i uczestnik Bożych tajemnic Chrystusa.

 

PROKIMEN

Ps 27,9 i 1.

Zbaw lud Twój, Panie,* i błogosław dziedzictwu Twemu.

Stych: Do Ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną.

I świętego: Usta moje będą mówiły mądrość, * a rozmyślanie serca mojego roztropność.

 

Apostoł: Kol 2,8-12.

 

ALLELUJA

Ps 79,2 i 36,30.

Pasterzu Izraela, posłuchaj, który prowadzisz jak owce Jakuba.

Stych: Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.

 

Ewangelia: Łk: 2,20-21.40-42.

 

Zamiast Prawdziwie godne śpiewa się:

 

Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia. Chórów anielskich i rodzaju ludzkiego. Świątynio Ducha Świętego i Raju duchowy, chlubo dziewic, z której Bóg przyjął ciało i stał się dziecięciem, będąc naszym przedwiecznym Bogiem. Twoje łono uczynił dla Siebie tronem i wnętrze twoje rozszerzył poza granice niebios. * Ty jesteś, Pełna łaski, radością całego stworzenia, chwała tobie.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości.

I świętego: Ps 111,7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

 

Jutrz: Ew J 10, 9-16. Liturgia: Obrzezania: Ap Kol 2, 8-12 i św. Bazylego: Hbr 7,26- 8,2, Ew Łk 2,20-21.40-52 i Łk 6,17-23. Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Zad O tiebie. Kom: Chwalitie W pamiat’ wiecznuju. Po Liturgii: Molebien na Nowyj God.

 

W stosownym momencie można zaśpiewać pieśń Nowy Rok bieży lub Predwicznyj rodywsia pred lity.