KALENDARZ GRECKO-KATOLICKI
Używany w Kostomłotach

STYCZEŃ

2003

 

 

16 STYCZNIA

 

CZWARTEK

 

TYDZIEŃ XXXV po PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA

 

TROPARION, ton 4.

Ty, który zajmujesz pierwszą Stolicę Apostolską,* bez opuszczania Rzymu dzięki czcigodnym twoim okowom do nas przybyłeś.* Czcząc je z wiarą, błagamy cię,* byś swym wstawiennictwem u Boga wyjednał nam obfite miłosierdzie.

 

KONDAKION, ton 2.

Naczelnego i pierwszego z apostołów,* ucznia boskiego Nauczyciela prawdy,* wielkiego Piotra wychwalajmy* i z wiarą uczcijmy jego Okowy, przyjmując grzechów odpuszczenie.

 

Apostoł o św. Piotrze: Dz 12,1-11.

Dziś czyta się bieżące Ap i Ew również i za piątek ze względu na wysoką klasę jutrzejszego dnia.