Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

SIERPIEŃ

2003

 

 

1 SIERPIEŃ

 

PIĄTEK

 

TYDZIEŃ XI PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Początek postu Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy - ∑ Procesja czcigodnego i życiodajnego KRZYŻA. Świętych 7 braci MACHABEJSKICH, ich matki SALOMONII i ELEAZARA, nauczyciela

            Początek postu Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy

 

TROPARION, ton 1.

Zbaw, o Panie, Swoich ludzi * i błogosław Swoją własność; * zwycięstwo nad wrogami * daj Swemu Kościołowi * i Swój naród ochraniaj * Swoim Krzyżem.

 

TROPARION o męczennikach, ton 1.

Cierpieniami świętych, jakie dla Ciebie znieśli, * daj się ubłagać, Panie * i wszystkie nasze ulecz boleści, * modlimy się, Miłujący człowieka.

 

KONDAKION, ton 4.

Dobrowolnie podniesiony na krzyż, Chryste Boże, * okazuj miłosierdzie Swe nowej społeczności noszącej Twoje imię, * obdarz Swą mocą wiernych Swoich ludzi, * daj im zwycięstwo nad wrogami * niech mają pomoc Twoją za tarczę pokoju, * przemożny znak zwycięstwa.

 

Czytania viii tygodnia po Pięćdziesiątnicy.