Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

LUTY

2003

 

 

1 LUTEGO

 

SOBOTA

 

 TYDZIEŃ XXXVII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Σ PRZED-ŚWIĘTO SPOTKANIA Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa.  - Św. męczennika TRYFONA

 

TROPARION o Przed-święcie, ton 1.

Niebieski chór aniołów z nieba * schylił się ku ziemi, * i widzi pierworodnego wszystkiego stworzenia, * jako niemowlę, niesionego do świątyni przez Swą dziewiczą Matkę * i Jemu z nami śpiewa * przedświąteczną pieśń.

 

KONDAKION, ton 6.

Z Ojcem było niewidzialne Słowo, * które teraz stało się cieleśnie widzialne, * bo w niewymowny sposób narodziło się z Dziewicy * i jest podawane na ręce starcu kapłanowi. * Pokłońmy się temu prawdziwemu naszemu Bogu.

 

Sobota: Apostoł: Tes 5,14-23 i Ewangelia: Łk 17,3-10.