Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

LIPIEC

2003

 

 

2 LIPCA

 

ŚRODA

 

IV TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny.- ∑∑ Złożenie czcigodnej SZATY Najśw. Pani naszej Bogurodzicy w kaplicy pałacu Blachernes w Konstantynopolu

 

TROPARION, ton 8.

Bogurodzico zawsze Dziewico, opiekunko ludzi, * dałaś swemu Miastu w charakterze wału obronnego Szatę i Pas twego przeczystego ciała, * które dzięki Twemu dziewiczemu rodzeniu pozostały nieskażone. * Przez Ciebie bowiem natura się odnawia i wieki. * Dlatego prosimy cię, daj pokój światu * i bogate miłosierdzie duszom naszym.

 

KONDAKION, ton 4.

Czysta i pełna łaski Bożej, * dałaś wszystkim wiernym, jako osłonę niezniszczalną, świętą swoją Szatę, * którą okrywałaś swe święte ciało, Boska Opiekunko człowieka. * Czcząc z miłością jej złożenie wołamy do Ciebie z wiarą: * "Witaj, Dziewico, dumo chrześcijan!'.

 

Apostoł: Hbr 9, 1-7.

 

 Czytania iv tygodnia po Pięćdziesiątnicy.