Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

LIPIEC

2003

 

 

20 LIPCA

 

NIEDZIELA

 

VI TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. -  Ton 5. ∑∑ Św. proroka ELIASZA

 

OJCÓW PIERWSZYCH SZEŚCIU SOBORÓW POWSZECHNYCH

 

TROPARION o OJCACH, ton 8.

Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz, * ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie * i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary. * Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.

 

PROKIMEN, ton 8.

Dn 3, 26 i 27.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

 

Apostoł: Hbr 13, 7-16.

 

ALLELUJA

Ps 49, 1 i 5.

Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.

Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.

 

Ewangelia: Jan 17, 1-13.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości.

I drugi: Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

 

TROPARION o proroku, ton 4.

Anioł w ciele, fundament proroków, * drugi poprzednik przyjścia Chrystusa, chwalebny Eliasz, * posyłający z nieba Elizeuszowi łaskę, * oddala choroby i trąd oczyszcza. * Dlatego i dla swoich czcicieli posyła uzdrowienia.

 

KONDAKION, ton 2.

Proroku i widzący wielkie dzieła Boga naszego, * chwalebny Eliaszu, * który swym słowem wstrzymałeś obłoki deszcz wylewające, * proś za nami Jedynego Przyjaciela człowieka.

 

 

Apostoł: Jk 5, 10-20.

 

Służba o proroku wspólna (3)

 

 Rz 12,6-14. Mt 9,1-8.