Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

LIPIEC

2003

 

 

1 LIPCA

 

WTOREK

 

IV TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. - ∑ Świętych i cudotwórców bezinteresownych KOSMY i DAMIANA zamęczonych w Rzymie

 

TROPARION, ton 8.

Święci bezinteresowni i cudotwórcy, * spójrzcie troskliwie na nasze choroby. * Darmoście wzięli, darmo dawajcie.

 

 Czytania iv tygodnia po Pięćdziesiątnicy.