Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

LIPIEC

2003

 

 

15 LIPCA

 

WTOREK

 

VI TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. - Świętych męczenników KERYKOSA i JULITTY, jego matki

± Św. równego apostołom wielkiego księcia WŁODZIMIERZA

                TROPARION o męczennikach (8A).

 

TROPARION o św. WŁODZIMIERZU, ton 4.

Jak ewangeliczny kupiec * szukałeś, słynny ze swego panowania Włodzimierzu, drogocennej perły. * Panując na wysokim tronie matki grodów, chronionego przez Boga Kijowa, * badając i posyłając do Konstantynopola posłów dla poznania prawdziwej wiary, * znalazłeś drogocenną perłę - Chrystusa, * Który wybrał ciebie, jak drugiego Pawła, * podobnie jak on zrzuciłeś we chrzcie świętym ślepotę duszy i ciała. * Dlatego świętujemy Twoją pamięć my, twój naród. * Proś o pomyślność dla naszej ojczyzny i narodu.

 

KONDAKION, ton 8.

Podobny się stałeś w mądrości wielkiemu Apostołowi Pawłowi, * wielce chwalebny Włodzimierzu, * odrzuciłeś jak zabawę dziecięcą, troski o kult pogański, * i przystroiłeś się boską purpurą chrztu jako mąż doskonały. * A teraz, stojąc radośnie przed Chrystusem Zbawicielem, * módl się o pomyślność dla swej ojczyzny i narodu.

 

PROKIMEN, ton 3.

Ps 46, 7 i 2.

Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, * śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

 

Apostoł: Ga 1, 11-19.

 

ALLELUJA

Ps 88, 20 i 22.

Wywyższyłem wybranego z ludu mojego.

Stych: Bo ręka moja pomagać mu będzie i wzmocni go moje ramię.

 

Ewangelia: J 10, 1-9.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 18.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

 

 Czytania vi tygodnia po Pięćdziesiątnicy.