Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

LIPIEC

2003

 

 

11 LIPCA

 

PIĄTEK

V TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny.- ∑ Świętej i pełnej chwały męczennicy EUFEMII

            + św. księżnej OLGI

 

TROPARION o św. Eufemii, ton 4

Ukochałaś swego Oblubieńca Chrystusa, * z palącą się uroczyście swą lampą, jaśniejąca cnotami, * weszłaś z Nim na gody, pełna chwały Eufemio, * otrzymując od Niego wieniec męczeństwa. * Dlatego nas, którzy czcimy twe wspomnienie, wyzwól od nieszczęść.

 

KONDAKION, ton 6.

Trudy w bojowaniu, trudy w wierze, * zniosłaś z miłości do swego Oblubieńca Chrystusa; * i teraz, proś za przyczyną Bogurodzicy, * by jak herezje, tak i knowania wrogów były poddane pod nogi prawowitych władców, * Eufemio pełna chwały, * któraś od sześciuset trzydziestu mających w sercu Boga Ojców * przyjęła i zachowała postanowienie.

 

TROPARION o św. Oldze, ton 1.

Podniósłszy swój umysł na skrzydłach poznania Boga, * przesławna Olgo, * wzleciałaś ponad świat widzialny, * osiągając Boga i Twórcę wszechświata. * Znalazłszy Go, otrzymałaś we chrzcie nowe życie * i na wieki przebywasz nietknięta, * ciesząc się owocami * życiodajnego drzewa.

 

KONDAKION, ton 4.

Wychwalajmy dziś pieśniami dobroczyńcę wszystkich Boga, * który na Rusi obdarzył chwałą mądrą Bogiem Olgę, * by przez jej modlitwy udzielić nam odpuszczenia grzechów.

 

 

 Czytania v tygodnia po Pięćdziesiątnicy.