KALENDARZ LITURGICZNY GRECKOKATOLICKI

STOSOWANY W KOSTOMŁOTACH
 

GRUDZIEŃ

2003

 

 

28 GRUDZIEŃ

 

NIEDZIELA

 

XIX NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 4. SWIATKI. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU. - Po-święto Bożego Narodzenia. - ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW SPALONYCH W NIKOMEDII.

 

TROPARION, ton 2.

Atleci Pańscy, błogosławiona ziemia napojona krwią waszą* i święte miejsca, które przechowują wasze ciała.* W odważnym bowiem męskim trudzie zwyciężyliście wroga* i Chrystusa śmiało przepowiadaliście.* Proście Go, bo jest dobry, o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 2.

Duchowo niewzruszonych w wierze świętych,* dwadzieścia tysięcy męczenników* podjęło cierpienie w ogniu,* śpiewając Narodzonemu z Dziewicy:* przyjmij nasze dla Ciebie cierpienia* jako dary Królów perskich: złoto, mirrę i kadzidło, Boże Przedwieczny.

 

 

NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

 

Świętych JÓZEFA OBLUBIEŃCA, króla DAWIDA i JAKUBA apostoła, brata Pańskiego

 

TROPARION o św. Józefie Oblubieńcu, ton 2.

Zwiastuj, Józefie, cuda przodkowi Boga, Dawidowi: widziałeś Dziewicę rodzącą, * z pasterzami wysławiałeś, * z Mędrcami oddawałeś pokłon, * od Anioła wieść przyjąłeś. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

 

PROKIMEN, ton 8.

Ps 67, 36 i 27.

Dziwny jest Bóg w świętych swoich, * Bóg izraelski.

Stych: Na zebraniach błogosławcie Boga, wy ze źródeł izraelskich.

 

Apostoł: Ga 1, 11-19.

 

ALLELUJA

Ps 131, 1 i 11.

Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystką cichość Jego.

Stych: Zaprzysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie odmieni jej.

 

Ewangelia: Mt 2, 13-23.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148, 1.

Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokościach. I drugi:

Ps 32, 1: Weselcie się sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.

 

Jutrznia – Ew 10: J (urywek 66) 21,1-14.

I czytania 29 niedzieli: Kol 4, 4-11. Łk 17,12-19.