Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

8 CZERWCA

 

NIEDZIELA

 

 NIEDZIELA VIII PO WIELKANOCY. NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY. -  Σ Przeniesienie relikwii świętego wielkiego męczennika TEODORA DOWÓDCY.

            Służba: patrz 8 luty.

 

Jutrznia – Ew 9: J (urywek 65) 20,19-31.

 

Antyfona pierwsza

 

Ps 18, 2, 3 i 5.

- Niebiosa opowiadają chwałę Boga, * a dzieło rąk Jego oznajmia firmament.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

 

- Dzień dniowi opowiada słowo, * a noc nocy podaje wiadomość.

 

- Na wszystką ziemię wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

 

 

Antyfona druga

 

Ps 19, 2, 3 i 4.

- Niech cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, * niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.

Refren: Zbaw nas, Pocieszycielu dobry, śpiewających Ci: alleluja.

 

- Niech ci ześle pomoc ze świątyni, * a z Syjonu niech cię broni.

 

- Niech ci da według serca twego * i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

 

Ps 20, 2, 3 i 4.

Stych 1: Panie, z mocy Twojej weseli się król i zbawieniem Twoim raduje się wielce.

Troparion: Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, * któryś rybaków uczynił mędrcami * zesławszy im Ducha Świętego, * a przez nich w sieć złowiłeś świat cały. * Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.

 

- Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś.

 

- Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.

 

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 20, 14.

Podnieś się, Panie, w mocy Twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy Twoje.

 

 TROPARION, ton 8.

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, * któryś rybaków uczynił mędrcami, * zesławszy im Ducha Świętego, * a przez nich w sieć złowiłeś świat cały. * Chwała Tobie, Przyjacielu człowieka.

 

KONDAKION, ton 8.

Gdy kiedyś zszedłeś, Najwyższy, na ziemię i pomieszałeś języki, * to podzieliłeś narody. * Gdy teraz rozdałeś ogniste języki, * to do pojednania wszystkich wezwałeś. * Dlatego jednogłośnie sławimy Najświętszego Ducha.

 

PROKIMEN, ton 8.

Ps 18, 5 i 2.    

Na wszystką ziemię wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

 

Apostoł: Dz 2, 1-11.

 ALLELUJA

Ps 32, 2 i 13.  

Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich.

Stych: Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.

 

Ewangelia: J 7, 37-52 - 8, 12.

 

Zamiast Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:

 

Apostołowie, widząc zejście Pocieszyciela, zdumieli się: jak pod postacią języków ognistych zjawił się Duch Święty.

 

Irmos: Witaj, Królowo,

chwalebna Matko Dziewico,

żaden bo łatwo obracający się słodko mówiący język

nie ma dostatecznej mocy krasomówczej godnie Cię wysławiać

i każdy umysł jest oszołomiony, gdy chce zrozumieć Twoje macierzyństwo.

Dlatego Cię jednogłośnie wysławiamy.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 142, 10.

Duch Twój dobry prowadzi mię do ziemi prawej, alleluja 3x.