Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

 

30 CZERWCA

 

PONIEDZIAŁEK

 

IV TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.- + SOBÓR Świętych 12-tu chwalebnych i najwspanialszych APOSTOŁÓW.

 

KONDAKION, ton 3.

Chrystus Opoka opokę wiary, * wyróżnionego z pośród uczniów, uroczyście dziś wychwala, i wraz z Pawłem grono Dwunastu. * Obchodząc z wiarą ich wspomnienie, * wysławiajmy Tego, który ich wysławił.

 

 Czytania iv tygodnia po Pięćdziesiątnicy.