Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

 

29 CZERWCA

 

NIEDZIELA

 

III TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Ton 2. - ♀ ŚWIĘTYCH CHWALEBNYCH I NAJWSPANIALSZYCH NACZELNYCH KORYFEUSZY APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA

 

TROPARION, ton 4.

Naczelni Koryfeusze apostołów * i nauczyciele całego świata, * proście Władcę wszechrzeczy o pokój dla świata * i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

 

KONDAKION, ton 2.

Niewzruszonych i głoszących Bożą naukę heroldów, * kwiat Uczniów, przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i śmierć przyjąłeś ponad całopalne ofiary, Ty, jedynie darzący chwałą Swych Świętych.

 

Służba o apostołach wspólna (4)

 

Apostoł: Kor2 11, 21b-12, 9. Ewangelia: Mt 16,13-19.