Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

 

24 CZERWCA

 

WTOREK

 

III TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. PO-ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. - ♀ NARODZENIE CZCIGODNEGO SŁAWNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA I CHRZCICIELA PAŃSKIEGO JANA.

 

TROPARION, ton 4.

Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, * czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić: * przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała * i rozwiązała się niemota ojca, * a światu zostało obwieszczone Wcielenie Syna Bożego.

 

KONDAKION, ton 3.

Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, * a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw; * kto włożył w Jordanie rękę na Tego, * Kogo przepowiadali prorocy, * okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

 

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.

Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.

Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

 

Apostoł: Rz 13, 11c-14, 4.

 

ALLELUJA

Łk 1, 68 i 76

Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i uczynił odkupienie ludu Swego.

Stych: A ty, dzieciątko, nazwane będziesz prorokiem Najwyższego.

 

Ewangelia: Łk 1, 1-25, 57-68, 76 i 80.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.

W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

 

 

 Czytania iii tygodnia po Pięćdziesiątnicy.