Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

 

23 CZERWCA

 

PONIEDZIAŁEK

 

III TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. PO-ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. Dzień postny. - Św. męczennicy AGRYPINY

                TROPARION o męczennicy (14).

 

 

 Czytania iii tygodnia po Pięćdziesiątnicy.