Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

 

20 CZERWCA

 

PIĄTEK

 

II TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. Dzień postny. PO-ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. - Św. męczennika METODEGO, biskupa Patary

 

TROPARION, ton 1.

Krew twoja, mędrcu, woła z ziemi do Boga jak Ablowa, * mądry Bogiem biskupie Metody, otwarcie głoszący Wcielenie Boga. * Okryłeś wstydem fałsz Orygenesa i poszedłeś do niebieskich pałaców. * Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

 

 Czytania ii tygodnia po Pięćdziesiątnicy.