Kalendarz liturgiczny greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2002

 

1 CZERWIEC

 

NIEDZIELA

 

NIEDZIELA VII po WIELKANOCY. Po-święto WNIEBOWSTĄPIENIA.  O 318 Ojcach Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei. - Św. męczennika JUSTYNA, filozofa i jego towarzyszy.

                TROPARION o męczennikach (8A).

Jutrznia – Ew 10: J (urywek 66) 2,1-14.

 

TROPARION niedzielny, o Wniebowstąpieniu i o Ojcach.

 

TROPARION o OJCACH, ton 8.

Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz, * ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie * i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary. * Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.

 

 PROKIMEN, ton 8.

Dz 3, 26 i 27.  

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię twoje na wieki.

Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.

 

Apostoł: Dz 20, 16-18; 28-36.

 

 ALLELUJA

Ps 49, 1 i 5.    

Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.

Stych: Zgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.

 

Ewangelia: J 17, 1-13.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 148,1.

Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokości.

I drugi: Ps 32, 1.

Weselcie się, sprawiedliwi w Panu, * prawym przystoi chwała, alleluja 3x.