Kalendarz greckokatolicki

Stosowany w Kostomłotach

 

CZERWIEC

2003

 

 

19 CZERWCA

 

CZWARTEK

 

II TYDZIEŃ PO PIĘĆDZIESIĄTNICY. CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. EUCHARYSTII. - + Św. apostoła JUDY TADEUSZA, brata Pańskiego według ciała.

TROPARION o Tadeuszu, ton 1.

Wiedząc, że jesteś krewnym Chrystusa i dzielnym męczennikiem,* pobożnie cię wychwalamy, o Judo Tadeuszu,* który wytępiłeś błędy i dochowałeś wiary.* Świętując dziś twoje święte wspomnienie,* otrzymujemy przez twe modlitwy odpuszczenie grzechów.

 

Antyfona pierwsza

 

Ps 22, 2-5. Ton 2.

- Pan jest moim pasterzem i na niczym mi schodzić nie będzie, * na miejscu paszy, tam mnie postawił.

Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas.

 

- Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, * nie będę się bał zła, albowiem Ty jesteś ze mną.

 

- Nagotowałeś przed oczyma mymi stół * naprzeciwko tych, którzy mnie trapią.

 

Antyfona druga

 

Ps 115, 11-13.

- Wierzyłem, przetom mówił: * "A ja poniżony jestem bardzo!"

Refren: Zbaw nas, Synu Boży, Który karmisz Swym Ciałem śpiewających Ci: alleluja.

 

- Cóż oddam Panu za wszystko, * co mi dobrze uczynił.

 

- Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego wzywać będę.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

 

Antyfona trzecia

Ps ?

- Przynieście ofiarę sprawiedliwości i nadzieję złóżcie w Panu.

Troparion, ton 7: Chleb nadprzyrodzony, * który aniołowie i archaniołowie z bojaźnią pragną oglądać, * dziś na ołtarzu uroczyście jest czczony * i ludziom na pokarm podawany. * W Nim przebogatą miłość Twoją, Chryste Boże nasz, widzimy * i wyznajemy, że to Ty, Bóg w ciele,  ukryty dla oczu pod osłoną chleba. * Daj nam łaskawie w Nim uczestniczyć, * byśmy stali się uczestnikami życia wiecznego.

 

- Płodami pszenicy, wina i oliwy wzbogacisz się.

 

- Bo nasyciłeś duszę nędzną i duszę łaknącą napełniłeś dobrami.

 

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Tobie złożę ofiarę chwały i w będę wzywał Imienia Pańskiego.

 

TROPARION, ton 7.

Chleb nadprzyrodzony, * który aniołowie i archaniołowie z bojaźnią pragną oglądać, * dziś na ołtarzu uroczyście jest czczony * i ludziom na pokarm podawany. * W Nim przebogatą miłość Twoją, Chryste Boże nasz, widzimy * i wyznajemy, że to Ty, Bóg w ciele, ukryty dla oczu pod osłoną chleba. * Daj nam łaskawie w Nim uczestniczyć, * byśmy stali się uczestnikami życia wiecznego.

 

KONDAKION, ton 4.

Oto Chrystus daje się na pokarm dla wszystkich! * Przyjdźcie, upadnijmy przed Chrystusem Bogiem w tym sakramencie ukrytym * i w pokorze wołajmy: * Panie, nie spal nas dotknięciem, * spal zaś grzechy i oczyść nasze dusze.

 

PROKIMEN, ton 4

Ps 80, 17 i 1.

Nakarmił ich tłustością pszenicy * i nasycił ich miodem z opoki.

Stych: Sławcie radośnie Boga, pomocnika naszego, wykrzykujcie Bogu Jakubowemu

 

Apostoł: 1Kor 11, 23-29.

 

ALLELUJA

Ps 144, 15 i 16.

Oczy wszystkich nadzieję mają w Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm czasu słusznego.

Stych: Ty otwierasz rękę swoją i napełniasz wszystko, co żyje, błogosławieństwem.

 

Ewangelia: J 6, 48-56.

 

Zamiast Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:

Uwielbiaj, duszo moja, Chrystusa Boga naszego, * Który Ciało Swe oddał za zbawienie ludzi.

 

Irmos: Jesteś upragnieniem wszystkich,

wszystkich słodyczą, Słowo Boga,

Synu Dziewicy, Panie, Boże nad bogami,

Święty nad świętymi!

Dlatego Cię wszyscy wraz z Rodzicielką uwielbiamy.

 

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

J 6, 57.

Kto pożywa Ciało Moje, i pije Krew Moją, * we Mnie mieszka, a Ja w nim, alleluja 3x.